Träna för hälsa

Det har skett många förändringar i träningsvärlden på den senaste tiden. Många av de gamla träningsprofilerna har på senare år kommit ut och sagt att deras tidigare fokus på prestation ofta har skett på bekostnad av deras hälsa. Därför finns det en befintlig trend där alltfler personer satsar på att på det stora hela må bra, istället för att i det korta loppet prestera. På sätt och vis har detta visat sig vara revolutionerande, då det paradoxalt nog ofta leder till att många presterar mer.

För när det kommer till kärnan av det hela så går det aldrig att på vare sig mental eller fysisk nivå prestera högt, om man inte samtidigt håller hälsan på hög nivå. Många har även kommit att inse att de vill kunna vara fysiskt aktiva även i högre ålder. Vilket kan vara oerhört svårt om man om man i ung ålder slitit ut sig i strävan efter att vara högpresterande.

Därför råder det nu ett skifte inom träningsvärlden, där man i allt större utsträckning prioriterar att kropp och själ ska fungera som en enhet, snarare än att en kort period av hög prestation ska ske på bekostnad av framtida välmående. I praktiken sker det ofta genom att man väljer att fokusera mer på återhämtning än man gör på prestation här och nu. Många har snabbt lagt märke till att deras har otroliga effekter såväl immunologiskt som på det allmänna måendet.

Om du själv väljer att prioritera helhetshälsa så föreslår vi att du låter det gå ett tag innan du återblickar och utvärderar det hela. För ofta så tar det ganska lång tid innan man ser de gynnsamma resultaten.